Wuměłstwowy bus tež do klóštra

srjeda, 29. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Akcija wuměłstwoweho busa w Hornjej Łužicy wabi lětsa 24. a 25. junija z nowosću. Nimo mnohich dalšich stacijow poskića so prěni raz tež klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje jako zastanišćo. Tole zdźěli nawoda dźěłarnje za zbrašenych swj. Michała Andreas Ošika, kiž ze swojimi sobudźěłaćerjemi a ze zbrašenymi tónle podawk přihotuje.

Pod hesłom „Drohoćinki klóštra“ chcedźa wopytowarjam klóštersku pokładnju runje tak zbližić kaž wobchod, posylnjenje w klóšterskej pjekarni a susodnu zahrodu. Na te wašnje chcedźa mjez druhim tych zajimcow narěčeć, kotřiž drje klóšter znaja, ale chcedźa jón raz na trochu hinaše wašnje dožiwić, ­Andreas Ošika rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND