Nowačkow w měsće z tobołu witaja

štwórtk, 30. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) prezentuje tule dwurěčne płatowe to boły, z kotrymiž nowych wobydlerjow witaja.  Foto: Silke Braun Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) prezentuje tule dwurěčne płatowe to boły, z kotrymiž nowych wobydlerjow witaja. Foto: Silke Braun

Runja druhim městam abo gmejnam so tež we Wojerecach nad kóždym nowym wobydlerjom wjesela. Tele swoje wjeselo tam nětko na wosebite wašnje zwuraznjeja.

Wojerecy (SN/MWj). Štóž wot přichodneho měsaca we Wojerecach swoju prěnju bydlensku adresu přizjewi, dóstanje we wobydlerskim zarjedźe tak mjenowanu postrownu tobołu, z kotrejž noweho wobydlerja w měsće witaja. Tak chcedźa pokazać, zo je kóždy nowy wobydler witany, rěka w nowinskim wozjewjenju měšćanskeho zarjadnistwa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND