Mopedy z časa NDR su kult

póndźela, 03. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Philipp Pjech z Kulowa bě jedyn z mnohich wobdźělnikow kónctydźenskeho zetkanja  mopedow marki Simson w Budyšinje.  Foto: Carmen Schumann Philipp Pjech z Kulowa bě jedyn z mnohich wobdźělnikow kónctydźenskeho zetkanja mopedow marki Simson w Budyšinje. Foto: Carmen Schumann

Kaž za čas NDR sy so sobotu na terenje firmy AKF na Drježdźanskej dróze w Budyšinje čuł – a sy to we wěrnym zmysle słowa čuchać móhł. Sta mopedow rozšěrjachu hobersku bencinowu mróčel z dwutaktoweje měšeńcy.

Budyšin (CS/SN). Hižo třeći raz zetkachu so přećeljo dwukolesoweje techniki z časa NDR. Tele zetkanja wotměwaja so stajnje spočatk a kónc sezony. Kaž organizator Alexander Kalkbrenner rjekny, je zajim za zetkanje lěto a wjetši. Po zakónčenju wón sobotu zdźěli, zo bě dohromady 800 jězdźidłow z něhdźe 1 500 hosćimi přijěło. Mjez nimi běchu někotři z Lipska abo ze susodneje Braniborskeje. Najdlěši puć měješe wodźer motorskeho typa AWO, kiž bě ze Šwicarskeje přijeł.

Mjez wobdźělnikami bě młody Serb Philipp Pjech z Kulowa. Z Róžanta pochadźacy wuknje wón tuchwilu powołanje jězdźidłoweho mechatronikarja we Wojerowskim awtowym domje Elitzsch. 18lětny jězdźi wot 15. žiwjenskeho lěta z mopedom typa S 51, kotryž bě wot swojeho njeboh dźěda zdźědźił. Na swój moped je Philipp wšón hordy. Wažne jemu je, zo su wšitke dźěle originalne. Na zetkanju Simsonow bě wón hižo třeći raz pódla. „Atmosfera je přemóžaca“, wón měnješe. „Z ludźimi ze samsnymi zajimami přińdźeš spěšnje do rozmołwy, tež hdyž so njeznaješ.“ Technika z časa NDR je kult, wšako mopedy z časa po přewróće tak spěšnje njejězdźa kaž NDRske. Te su nimo toho jednorišo twarjene, štož je na dobro hobbyjowych zamkarjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND