Z Božim domom wusko zwjazani

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Manfred Jurjanc (nalěwo) bě minjenu sobotu jedyn z pomocnikow při rjedźenju w Čornochołmčanskej cyrkwi a wokoło njeje.  Foto: Andreas Kirschke Manfred Jurjanc (nalěwo) bě minjenu sobotu jedyn z pomocnikow při rjedźenju w Čornochołmčanskej cyrkwi a wokoło njeje. Foto: Andreas Kirschke

Čorny Chołmc (AK/SN). Młodźi a starši wobydlerjo pomhachu minjenu sobotu při nalětnim rjedźenju w Čornochołmčanskej cyrkwi a wokoło njeje. „Wjeselu so a sym dźakowna, zo je telko ludźi přišło.­ Tak so za cyrkej kóždy sobu zamołwity čuje“, podšmórny sobuorganizatorka Silvia Stephanowa.

Mjez druhim mějachu so durje a wokna wurjedźić. Na lampach, na křćenskim jandźelu a na wołtarju trějachu proch, druzy rjedźachu špundowanje a dalši łubje­ (Empore). Marie-Sophie Stephanec čisćeše tasty a pedale pišćelow. 18lětna wuknje pola kantora Wojerowskeje Janskeje cyrkwje Johannesa Leue na instrumenće hrać. W Čornochołmčanskej cyrkwi je wona hižo časćišo Bože słužby na pišćelach přewodźała. Sobotu je tohorunja wonka wokoło cyrkwje sobu pom­hała. Tam Manfred Jurjanc z wosadneje cyrkwinskeje rady lisćo hrabaše. Tamni mužojo nastajichu ławki, rumowachu wotpadki a rjedźachu pućiki wokoło rowow. „Tule akciju kóžde lěto krótko do jutrow přewjedujemy“, praji Jurjanc. Při tym so tež tym róžkam w Božim domje wěnuja, kotrež hewak njewobkedźbuješ.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND