Na aleji štomy lěta sadźeć

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Za turistiski projekt trjebaja hišće někotre dowolnosće

Wulka Dubrawa (CS/SN). Hans Georg Graf dyrbi hišće kusk sćerpny być, doniž so jeho wizija njezwoprawdźi. Ale znajmjeńša je angažowany wobydler Lichanja na zašłym posedźenju Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady wot wjesnjanosty Lutza­ Mörby (njestronjan) zhonił, zo móhło 2018/2019 tak daloko być. Předewzaće je do hospodarskeho plana zapisane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND