Pytaja za prawym městnom

srjeda, 05. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kontrowersnje diskutowali su Bukečanscy gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju wo namjeće třoch młodych ludźi, we wsy nowu wólnočasnu­ městnosć wutworić.

Bukecy (CS/SN). Po woli skupiny młodostnych měł w Bukecach tak mjenowany pumptrack nastać. To je kolesowanski parcours z hórkami a křiwicami, po kotrymž móžeš tež na přikład z rolerom jězdźić. Po prěnich diskusijach běchu městno při stanowanišću faworizowali a so płoniny při šuli wzdali. Nětko pak předleži nowy namjet. Wjesnjanosta Norbert Wolf (CDU) přilubi ze sportowym towarstwom rozjimać, hač nje­móhła wólnočasna městnosć při sportnišću nastać, hdźež móhł zamołwity za trawnik sobu za prawym hladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND