Zo by socialny měr knježił

srjeda, 05. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Po rozsudźe LEAG wo Wochozach II wjele wotewrjenych prašenjow

Slepo (AK/SN). Přez lětstotki zrosćena Slepjanska wosada móže w dalokej měrje wostać. Jeničce Miłoraz ma so wotba­grować a 220 woby­dlerjow přesydlić. Tónle rozsud dohladowanskeje rady LEAG je zamołwity za přesydlenski management energijoweho koncerna Thomas Penk wčera na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady po­twjerdźił.

Jedyn z wuslědkow je, zo změja wot brunicy potrjechene komuny přichodnje cen­tralneho rozmołwneho partnera w sakskim knježerstwje. Budźe to Ulrich Beyer, kiž tuchwilu w sakskej statnej kencliji wotrjad za mjezynarodne poćahi nawjeduje. 13. junija ma so zhromadne kabinetne posedźenje sakskeho a bra­niborskeho knježerstwa wotměć, hdźež póńdźe hłownje wo strukturnu změnu we Łužicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND