Wosebity pad chutnje brać

štwórtk, 06. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Runje tak kaž zawčerawšim w Slepom stejachu najnowše rozsudy energijoweho koncerna LEAG tež na dnjowym porjedźe wčerawšeho posedźenja Trjebinskeje gmejnskeje rady.

Trjebin (AK/SN). Zrěčenje Vattenfalla z Trjebinskej gmejnu nastupajo Miłoraz z lěta 2013 ma zakład za nowe jednanja energijoweho koncerna LEAG być. „Hdyž k wotbagrowanju Miłoraza dóńdźe, přewozmjemy trěbnu zamołwitosć“, rjekny zamołwity za přesydlenski management w předewzaću LEAG Thomas Penk na wčerawšim posedźenju Trjebinskich gmejnskich radźićelow.

„Mamy w Miłorazu nětko wulki problem“, Peter Krause z wjesneje rady rozłoži, „młode swójby, kotrež běchu před 25 lětami sem přićahnyli, chcedźa so přesydlić. Mamy pak tež 70- a 80lětnych. Woni su we wsy hłuboko zakorjenjeni a nochcedźa so přesydlić.“ Krause sej tohodla žada, zo měli zamołwići LEAG swoje rěčne hodźiny direktnje pola potrjechenych w Miłorazu přewjesć, a nic jenož w Trjebinje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND