Wulka sława křižerjam

wutora, 18. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na puću do Swinjarnje zymny wětřik mócnje torhaše a někotre konje Chróšćanskeho křižerskeho procesiona znjeměrni. Z klóštra Marijineje hwězdy pak dojěchachu sej jěcharjo přez Wudwor strowi zaso domoj. SN/Maćij Bulank, Jörg Stephan (2) Na puću do Swinjarnje zymny wětřik mócnje torhaše a někotre konje Chróšćanskeho křižerskeho procesiona znjeměrni. Z klóštra Marijineje hwězdy pak dojěchachu sej jěcharjo přez Wudwor strowi zaso domoj. SN/Maćij Bulank, Jörg Stephan (2)
Radwor (SN/BŠe). 119 křižerjow nastaji so jutrowničku připołdnju z Radworja do směra na Baćoń. Před Čornym Hodlerjom pak dóńdźe k wjacorym njezbožam, při čimž so někotři křižerjo zranichu. Jednoho z nich dowjezechu do chorownje. Na zbožo pak njeje so ćešo zranił. Wječor dožiwi Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers Radworskich křižerjow, mjez nimi noweho chorhojnika Dominika Jurka, třoch nowačkow a dweju slěborneju jubilarow na kěrchowje, hdźež so wotpuskny paćer modlachu. Po słowach biskopa běše to cyle emocionalny wokomik.
Ralbicy (aha/SN). 286 křižerjow, jeničce šěsć mjenje hač minjene lěto, wužohnowa farar Šćěpan Delan do Kulowa. Třeći raz nawjedowaše Daniel Wjesela procesion, w kotrymž bě lětsa pjeć nowačkow, sydom slěbornych jubilarow a 40. raz jěchaštaj Gerat Krawc ze Smjerdźaceje a Michał Šołta z Pěskec sobu. Nowosć­ bě – něchtó njemóžeše so na to dopomnić –, zo je so do křižerskeho procesiona zarjadował por z Jitka, a to Enrico Pilc ze swojim synom Jonathanom.
wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Runja Bizoldecom w Haslowje (na foće) mějachu hosćencarjo jutrowničku tež dru hdźe ruce połne dźěła, zo bychu sta ludźi ze słódnym wobjedom pohosćili.
dalši wobraz (2) Wjacore křižerske procesiony běchu sej němscy wandrowscy wobhladali. Byrnjež hižo wjele po puću byli, tajkele dožiwjenje hišće ženje njemějachu.
dalši wobraz (3) Dejmantny jubilar bě w Kulowskim procesionje Wolfgang Grofa.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND