Móža jenož mało inwestować

srjeda, 19. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebinska gmejna móže napjateho financneho połoženja dla jenož mało inwestować. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick hladajo na njedawno wobzamknjeny etat 2017/2018.

Trjebin (AK/SN). „W inwesticiskim planje steji něhdźe 20 000 eurow wudawkow. Naše naprawy su za Trjebinski kěrchow, nowu popjelnicowu připrawu pod štomami, w gmejnje trěbny defibrilator za prěnju pomoc a nakup hydrawliskeho hamora za Trjebinsku wohnjowu wo­boru“, Carmen Petrick rozłoži. „Wjace njemóžemy wokomiknje činić.“

Njezměnjene wostanu dotalne dawkowe sadźby. Ležownostny dawk wučinja tuchwilu za ratarske ležownosće a lěsy 307,5 procentnych dypkow. Ležownostny dawk za wobtwarjene a wobtwarjenske ležownosće leži pola 412,5 procentnych dypkow. Přemysłowy dawk wučinja 400 procentnych dykow. Wulke poćežowanje za Trjebinski hospodarski plan je wokrjesny wotedawk. Tak płaći gmejna Zhorjelskemu wokrjesej lětsa 156 000 eurow.­ Klětu je to hižo 165 000 eurow. We woběmaj lětomaj płaći komuna po wšěm zdaću přeco 15 000 eurow přemysłoweho wotedawka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND