Lokomotiwa wuchowana

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wjele lět je stara parna lokomotiwa před Budyskim dwórnišćom ludźi zajimowała, kotřiž su tule nimo přišli. Nětko ma so historiski nastroj zminyć, dokelž planuja inwestorojo na tymle městnje twarske dźěła. Byrnjež jeje nowe městno skerje trochu schowane było, pak je lokomotiwa znajmjeńša wuchowana.  Foto: SN/Maćij Bulank Wjele lět je stara parna lokomotiwa před Budyskim dwórnišćom ludźi zajimowała, kotřiž su tule nimo přišli. Nětko ma so historiski nastroj zminyć, dokelž planuja inwestorojo na tymle městnje twarske dźěła. Byrnjež jeje nowe městno skerje trochu schowane było, pak je lokomotiwa znajmjeńša wuchowana. Foto: SN/Maćij Bulank

Techniski pomnik při Budyskim dwórnišću dyrbi so hač do junija tohole lěta zminyć. Za njón su nětko nowe městno a samo sponsorow za přesadźenje namakali.

Budyšin (CK/SN). Stara parna lokomotiwa při Budyskim dwórnišću so městu Budyšinej zachowa. Jeje nowi wobsedźerjo budu Wuchodosakscy přećeljo žele­znicy. Towarstwo drje lokomotiwu nje­trjeba, dokelž hižo dwě ma, a tež zrěčenje hišće podpisane njeje, je pak na dobrym puću. Tole rozprawja čłon frakcije CDU Budyskeje­ měšćanskeje rady Heinrich Schleppers. Fachowcy zwěsćichu, zo hodźi so 124 tonow ćežke a 24 metrow dołhe jězdźidło tež bjez krana pohibować. Při­wšěm płaći přesadźenje 50 000 eurow. Schleppers je transportne předewzaće zdobył, kotrež by projekt sponsorowało. Dalša firma trěbne kolije na nowe městno přepołoži a tež wobchadny zwjazk ZVON so pjenježnje wobdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND