Problem parkowanja rozrisaja

wutora, 25. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy (CS/SN). Dźakowano spěchowanskemu programej „Mosty do přichoda“ móže Bukečanska gmejna problem parkowanskeje situacije wokoło swojeho šulskeho terena rozrisać. Wot planowaneje cyłkowneje sumy něhdźe 200 000 eurow dóstanu 141 000 eurow jako spěchowanje, potajkim 75 procentow. Wjele chwile, swoje plany zwoprawdźić, pak nimaja. Na tamnym boku, tak diskusija na zašłym­ posedźenju gmejnskeje rady pokaza, přeja sej gmejnscy radźićeljo dołhodobnje kmane rozrisanje. Toho­dla wuwi so horca, ale tež konstruktiwna diskusija wo namjeće, kotryž bě Budyska planowarka Beate Hübner předpołožiła. Dojednali su so skónčnje na wariantu, kotruž ma inženjerka nětko pruwować a přesadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND