Sportowy dom móža energetisce saněrować

wutora, 25. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CS/SN). Ze swojimi 70 městnami je Kubšiski sportowy dom jako zarjadowanska městnosć jara požadany, a to nic jenož mjez čłonami tamnišeho sportoweho towarstwa. Na swojim zašłym posedźenju je Kubšiska gmejnska rada wobzamknyła, twarjenje energetisce saněrować. Naprawu móža zwoprawdźić, dokelž je Sakska natwarna banka próstwje wo spěchowanske srědki přizwoliła. Cyłkownu twarsku sumu něhdźe 100 000 eurow dóstanu po 50 procentach spěchowanu. Twarić započeć chcedźa po 24. kalendrowym tydźenju, potajkim srjedź junija. Do toho pak přewjedu swój sportowy swjedźeń. Twarske dźěła na fasadźe a na třěše kaž tež klempnarske dźěła su mjeztym wupisane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND