Nadźija na wjace zajima za žiwu rěč poručenje

srjeda, 26. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mnohe komuny wubědźowanje zańč nimaja

Budyšin/Kamjenc (SN/mwe). Serbske gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóš­terskej wodźe su so powšitkownje pozitiwnje k třećemu pokročowanju wubědźowanja „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ wuprajili. Na zjawnych posedźenjach gmejnskich radow, kaž we Worklecach a Chrósćicach, tuž rozmyslowachu, kak chcedźa přichodnje z nowymi a mnohostronskimi iniciatiwami wšědne nałožowanje serbšćiny spěchować a jej nowe rumy wotewrěć. Do toho zapřijate su wosebje towarstwa a dalše zjednoćenstwa wsow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND