Pruwuja móžnosće za hort

pjatk, 28. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rozsudy móhli wjesć k nazhonjenjam, kotrež budu pozdźišo trěbne

Njebjelčicy (JK/SN). Předewzaće Missale je na wčerawšim posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady předstajiło nowy koncept składowanja a překładowanja wotpadkow z kumštnych maćiznow a drjewa­ na swojim terenje w Miłoćicach. Za zwoprawdźenje noweho systema trjeba zawod stejišćo a přizwolenje gmejny po zwjazkowym zakonju wo škiće před emisijemi. Dokelž je koncept přeswědčiwy a mnóstwo wotpadkow na teritoriju firmy so njepowjetši, móžachu radźićeljo bjez wobmyslenjow planam zawoda přihłosować. Tež ličba transportow do a ze zawoda so njepowjetši, zdźěli jednaćel Justus Große. Za september připowědźi wón dźeń wotewrjenych duri.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND