Hućinjansku pěstowarnju ponowja a přetwarja

pjatk, 28. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Malešecy (CS/SN). Z twarskimi dźěłami dyrbja wot meje w Hućinjanskej pě­stowarni žiwi być. Čłonojo Malešanskeje gmejnskeje rady su na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli, dźěćace dnjowe přebywanišćo ponowić a přetwarić. Za čas twarskich dźěłow pak dźěći dale­ do njeje chodźa. Z přitwarom na­stanje tam potom cyle nowy zachod, runočasnje schodźišćo powjetša. Dołhož budu twarscy dźěłaćerjo při dźěle, budźe pěstowarnja wot zadnjeho boka, potajkim wot hrajkanišća, přistupna. Kaž wjesnjanosta­ Matthias Seidel (CDU) rjekny, njebudu poćežowanjam cyle zadźěwać móc, na přikład hdyž dyrbja nutřkowne durje přetwarić. To chcedźa da­lokož móžno redukować. Na kóncu wšak budźe kwalita zastaranja dźěći z twarskej na­prawu lěpša.

Kak dołho maja twarske dźěła trać, wjesnjanosta hišće dokładnje rjec njemóže. Wón liči z něhdźe štyrjomi měsacami. Projekt płaći dohromady 150 000 eurow. Z toho je něhdźe 100 000 eurow ze spěchowanskeho programa Leader.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND