Potrjeba za ludźimi dale wulka

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nimo bjezdźěłnych, kotřiž za dźěłowym městnom pytaja, registruje statistika na přikład tež tych, kiž chcedźa powołansce hinaši puć kročić. Tole rozłožichu­ dźensa w Budyskej agenturje­ za dźěło.

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu 4 364 swobodnych dźěłowych městnow w regionje sposrědkować. Najwjetši dźěl z nich su połne dźěłowe městna. Naprašowanje za fachowymi mocami w Hornjej Łužicy je dale wulke. W aprylu drje pochadźeše z 1 352 poskitkami najwjetši dźěl z wobłuka dźěła na čas, ale tež w druhich wobłukach sobudźěłaćerjow pytaja. Jeničce w předźěłacym přemysle bě 754 swobodnych městnow, tójšto wjace hač do toho. W strowotnistwje a socialnistwje ma so 410 městnow wob­sadźić, w twarstwje 297.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND