Wuwzaće móhło pomhać

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimawa iniciatiwa na zhromadźiznje hońtwjerskeho drustwa předstajena

Konjecy (JK/SN). Oficialny dźěl lětušeje hłowneje zhromadźizny Konječanskeho hońtwjerskeho drustwa minjeny pjatk w tamnišej burskej stwě bě poměrnje spěšnje wotdźěłany. Předsyda Křesćan Gruhn poda drje krótku, ale jasnu rozprawu wo dźěle drustwa. Škody dźiwiny dla njetrjebachu loni žane zarunać, dochody z najenskeho popłatka su w połnej měrje a dypkownje dóšli. Kasa Ko­nječanskich drustwownikow je derje pjelnjena, tak zo přitomni namjet předsydy, najenske pjenjezy kaž hižo lěta do toho čłonam rozdźělić a za trěbne za­rjadniske a dalše wudawki drustwa wu­žiwać, jednohłósnje schwalichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND