Čisła domow zrjadować

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Z njewšědnej naležnosću twarskeho prawa so tuchwilu zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe zaběra. Kaž jeho předsyda Měrko Domaška na wčerawšim posedźenju zwjazkoweje zhromadźizny zdźěli, so wjacori wobydlerjo w přisłušnych gmejnach přećiwo nowym domowym čisłam wobaraja.

Na mnohich městnach domy a sta­toki tak přetwarjeja, zo kompletnje nowe bydlenja nastawaja. Po płaćiwym twarskim prawje maja wone samostatne čisło dóstać, štož je mjez druhim za wuchowansku słužbu wažne. Hdźež mějachu dotal na přikład čisło sydom, dóstanje nowe bydlenje ze samostatnym zachodom čisło 7a. Runje přećiwo tomu pak potrjecheni wobydlerjo znapřećiwjenje zapodawaja. Kaž Měrko Domaška wčera rjekny, zwisuje to z tym, zo chcedźa sej ludźo wudawki za saznika, za wopłóčkowe popłatki, za telewizijny popłatk pola GEZ a dalše zalutować. Aktualnje zaběra so zarjadniski zwjazk z padomaj w Chrósćicach a Pěskecach, „z kotrymajž póńdźemy, je-li trjeba, hač na sudnistwo“, praji Domaška.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND