Čisła domow zrjadować

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Z njewšědnej naležnosću twarskeho prawa so tuchwilu zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe zaběra. Kaž jeho předsyda Měrko Domaška na wčerawšim posedźenju zwjazkoweje zhromadźizny zdźěli, so wjacori wobydlerjo w přisłušnych gmejnach přećiwo nowym domowym čisłam wobaraja.

Na mnohich městnach domy a sta­toki tak přetwarjeja, zo kompletnje nowe bydlenja nastawaja. Po płaćiwym twarskim prawje maja wone samostatne čisło dóstać, štož je mjez druhim za wuchowansku słužbu wažne. Hdźež mějachu dotal na přikład čisło sydom, dóstanje nowe bydlenje ze samostatnym zachodom čisło 7a. Runje přećiwo tomu pak potrjecheni wobydlerjo znapřećiwjenje zapodawaja. Kaž Měrko Domaška wčera rjekny, zwisuje to z tym, zo chcedźa sej ludźo wudawki za saznika, za wopłóčkowe popłatki, za telewizijny popłatk pola GEZ a dalše zalutować. Aktualnje zaběra so zarjadniski zwjazk z padomaj w Chrósćicach a Pěskecach, „z kotrymajž póńdźemy, je-li trjeba, hač na sudnistwo“, praji Domaška.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND