Wo zwjazku rozsudźa pozdźišo

štwórtk, 04. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa (CS/SN). Jednotliwe nadawki za přetwar jědźernje a wjacezaměroweje rumnosće Zakładneje a Swobodneje srjedźneje šule we Wulkej Dubrawje je tamniša gmejnska rada na swojim zańdźenym­ posedźenju rozdała. Sucho­twar přewozmje zawod z Wulkeho Wo­syka, nutřkowne a wonkowne durje kaž tež wokna wuměni firma z Klukša a sa­nitarne připrawy ponowi rjemjeslnik z Wulkeje Dubrawy.

Byrnjež radźićeljo na samsnym posedźenju wo zjawnoprawniskim zrěčenju k wutworjenju gmejnskeho zwjazka Wulka Dubrawa/Malešecy/Ra­dwor rozsudźić chcyli, su tónle dypk dnjoweho porjada šmórnyli. Kaž na posedźenju rěkaše, chcedźa najprjedy regionalnu konferencu a jeje wuslědki wočaknyć, prjedy hač so z temu dale zaběraja.

Wot 1. meje je w muzeju Margarećineje hěty widźeć wosebita wustajeńca składnostnje 160. róčnicy spožčenja ­tohole mjena. 18. junija změja tam ­podijowu diskusiju ze sakskej ministerku za runostajenje a integraciju Petru ­Köpping (SPD). Mjez druhim póńdźe wo to, kak běchu po politiskim přewróće Margarećinu hětu wotwiwali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND