Mjez ćěkancami lědma fachowcy

pjatk, 05. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mjez migrantami, kotřiž su w jobcen­teru wokrjesa Budyšin registrowani, je lědma štó z dobrymi rjemjeslniskimi kmanosćemi. Najwjetši dźěl ani šulske ani powołanske wotzamknjenje nima.

Budyšin (CK/SN). W jobcenteru Budyskeho wokrjesa je tuchwilu 506 ludźi jako připóznaty ćěkanc registrowanych. Před pjeć lětami bě jich runje třinaće. Wšitcy pochadźeja z krajow zwonka Europy. Ze 403 ludźimi je najwjetši dźěl ze Syriskeje, 38 ćěkancow je z Iraka a 33 z Afghanistana. Dohromady wučinja ličba migrantow runje tři procenty wšitkich něhdźe 20 000 registrowanych přijimarjow Hartza IV. Tele ličby zdźěli šef jobcentera Mathias Bielich. Ryzy po ličbje njeje to dotal problem, móže pak so z tajkim stać, maš-li čłowjeka z cyłej jeho swójbu před sobu sedźo, wón praji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND