Młodźina hosći derje zastarała

póndźela, 08. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mejski porik w Radworju: Clemens Šěrak a Alena Pawlikec  Foto: Werner Müller Mejski porik w Radworju: Clemens Šěrak a Alena Pawlikec Foto: Werner Müller

Radwor (SN/MkWj). Při najrjeńšim wjedrje bě wčera popołdnju w Radworju cyła wjes na nohomaj, jako na nawsy meju mjetachu. Do toho móžachu wopytowarjo kulturny program katolskeho dźě­ćaceho domu „Alojs Andricki“ dožiwić. Tón wopřiješe samo dwaj dźělej: Na małym jewišću prezentowachu chowancy spěwy a basnje. Kubłar Marko Njek jich na gitarje přewodźeše. Takrjec pódla pokazachu trochu wjetše dźěći, što běchu pola rejwanskeje wučerki Alexandry Wagner hižo wšitko nawuknyli. Rejwarka Serbskeho ludoweho ansambla z nimi prawi­dłownje zwučuje, štož bě za přichwatanych staršich, dźědow a wowki widźomne. Wo hudźbne wobrubjenje postarachu so tradicionalnje Wulkodubrawscy hercy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND