Moderne ratarstwo a burske wiki dožiwili

póndźela, 08. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Christof Reichelt z Niederseifersdorfa demonstrowaše na wčerawšich burskich wikach w Koćinje swoje kmanosće jako drjeworězbar.  Foto: Ulrike Herzger Christof Reichelt z Niederseifersdorfa demonstrowaše na wčerawšich burskich wikach w Koćinje swoje kmanosće jako drjeworězbar. Foto: Ulrike Herzger

Koćina (UH/SN). Přijomne nalětnje wjedro je wčera wjele stow zajimcow na burske wiki w Koćinskim ratarskim zawodźe MKH, kotryž je tohorunja znaty jako Krabatowy mlokowy swět, přiwabiło. Kaž sy z awtowych čisłow na parkowanišću wučitał, bě tón abo tamny tež trochu dlěši puć na so wzał, zo móhł so po přehladce regionalnych poskićerjow a direktnych zwičnjerjow rozhladować. Bjez dźiwa, zo bě jednaćel Tobias Kockert runje tak spokojom­ kaž wjace hač 70 wikowarjow a rjemjeslnikow, kotřiž běchu z cyłeje Sakskeje přijěli. Najdlěši puć měješe žona ze Słowjenskeje, wabjaca za Krabatowe wudźěłki ze swojeje­ domizny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND