Połoženje wostanje dale napjate

wutora, 09. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske komuny maja sej dźeń a ćešo swoje financy solidnje rjadować. Hospodarski­ plan nastajić je tuž wšo druhe hač jednore. Tole so wčera tež w Hamorje pokaza.

Hamor (AK/SN). Z jednym napřećiwnym a štyrjomi wzdatymi hłosami je Hamorska gmejnska rada wčera dwójny etat 2017/2018 wobzamknyła. Loni dyrbjachu wjace hač dźesać milionow eurow přemysłoweho dawka wróćić. „Za lěto 2017 liči gmejna z tym, zo dyrbi znowa 300 000 do 500 000 eurow wróćić“, rěka w rozprawje k etatej. Hakle wot lěta 2018 změja po wšěm zdaću zaso dochody něhdźe 1,2 milionow eurow z přemy­słoweho dawka.

Ćežišća aktualneho hospodarskeho plana su dalše turistiske wuwiće při Bjerwałdskim jězoru, wohnjoškit, dźěćace dnjowe zarjadnišća a wudźeržowanje gmejnskich pućow. Za to dóstanu wot Swobodneho stata Sakskeje lětsa 7,4 miliony­ eurow klučowych připokazanjow. Klětu budźe to jenož 25 000 eurow a w třoch dalšich lětach stajnje něhdźe 60 000 eurow. „Komplikowane połoženje njeje Hamorska gmejna sama zawiniła. Hłowna přičina je bjezbóžny dawk bohatych, kotryž mamy Sakskej płaćić“, podšmórny radźićel Horst Jannack, bywši nawoda hłowneho zarjada gmejny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND