Šćežku sej dawno hižo přeli

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při Narćanskej wohnjowobornej šuli su tele dny kolesowansku šćežku přepodali, po kotrejž dóstawaš so nětko lěpje do wsy.  Foto: Mandy Fürst Při Narćanskej wohnjowobornej šuli su tele dny kolesowansku šćežku přepodali, po kotrejž dóstawaš so nětko lěpje do wsy. Foto: Mandy Fürst

Narć (MFü/SN). Po jeno dźewjeć tydźenjach twarskeho časa smědźeštej tele dny sotře Nele a Vivien zhromadnje ze swojej přećelku Stellu-Luisu nowu kolesowansku šćežku podłu zwjazkoweje dróhi B 96 mjez zapadnej kromu Narća a sakskej krajnej wohnjowobornej šulu wotewrěć. Tak móža so holcy nětko lěpje wopytować, wšako šćežka hornju a delnju wjes zwjazuje. Ale tež wobornicy móža po treningu a wukubłanju do Narća abo Wojerec kolesować, praji nawoda wohnjowoborneje šule René Kraus. Nimo toho tójšto z jeho sobudźěłaćerjow w lěću z kolesom na dźěło jězdźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND