Lubja wulki přichod za jězor

póndźela, 15. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Inwestorej Arminej Hoffmannej (naprawo) su wčera mnozy k wotewrjenju noweho hosćenca při Bjerwałdskim jězoru gratulowali.  Foto: Jost Schmidtchen Inwestorej Arminej Hoffmannej (naprawo) su wčera mnozy k wotewrjenju noweho hosćenca při Bjerwałdskim jězoru gratulowali. Foto: Jost Schmidtchen

Při Hamorskim pobrjohu Bjerwałd­skeho jězora su wčera nowy hosćenc wotewrěli. Zdobom předstajichu tam plany za dalše předewzaća, kotrež přichodny­ čas planuja.

Hamor (JoS/SN). Při Bjerwałdskim jězoru so tójšto hiba. Tole bě wuslědk wčerawšeje nowinarskeje rozmołwy z Arminom Hoffmannom, jednaćelom firmy Hotelowy a dožiwjenski park Hornja Łužica tzwr, a z Hamorskim wjesnjanostu Achimom Junkerom (CDU). „Z nowym inwestorom smy dobreho partnera našli“, chwaleše wjesnjanosta. Wčerawše wotewrjenje noweho hosćenca „Kombüse“ je jenož jedne z wjetšich předewzaćow. Hač do klětušeho nalěća ma dalši hosćenc nastać. Dale ma wot měrca 2018 pasažěrska łódź po jězoru jězdźić. Nimo toho stej jězorowy hotel a prózdninske sydlišćo planowanej. Zaměr je, Bjerwałdski jězor tak wutwarić, zo je wón we wokruhu 140 kilometrow za wulětnikarjow jedna z prěnich adresow, kotrež móžeš za hodźinu z awtom docpěć. „Hač do lěta 2022 stanje so Bjerwałdski jězor z naj­woblubowanišim lětnim wulětnišćom Sakskeje“, je Armin Hoffmann přeswědčeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND