Wowčerjo na swoje starosće skedźbnili

wutora, 16. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z pominanskim wohenjom protestowachu plahowarjo wowcow ze Sakskeje a jich sympatizanća minjeny pjatk w Radworju přećiwo njewobmjezowanemu rozšěrjenju wjelka.  Foto: Uwe Menschner Z pominanskim wohenjom protestowachu plahowarjo wowcow ze Sakskeje a jich sympatizanća minjeny pjatk w Radworju přećiwo njewobmjezowanemu rozšěrjenju wjelka. Foto: Uwe Menschner

Radwor (UM/SN). Plahowarjo wowcow a kozow w Němskej starosća so přiběrajcy wo přichod swojeje powołanskeje skupiny. Tohodla namołwjachu spěchowanske towarstwo plahowarjow wowcow a plahowarjo w Delnjej Sakskej minjeny pjatk, přewjesć tak mjenowane pominanske a solidarne wohenje přećiwo njewobmjezowanemu rozšěrjenju wjelkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND