Wowčerjo na swoje starosće skedźbnili

wutora, 16. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z pominanskim wohenjom protestowachu plahowarjo wowcow ze Sakskeje a jich sympatizanća minjeny pjatk w Radworju přećiwo njewobmjezowanemu rozšěrjenju wjelka.  Foto: Uwe Menschner Z pominanskim wohenjom protestowachu plahowarjo wowcow ze Sakskeje a jich sympatizanća minjeny pjatk w Radworju přećiwo njewobmjezowanemu rozšěrjenju wjelka. Foto: Uwe Menschner

Radwor (UM/SN). Plahowarjo wowcow a kozow w Němskej starosća so přiběrajcy wo přichod swojeje powołanskeje skupiny. Tohodla namołwjachu spěchowanske towarstwo plahowarjow wowcow a plahowarjo w Delnjej Sakskej minjeny pjatk, přewjesć tak mjenowane pominanske a solidarne wohenje přećiwo njewobmjezowanemu rozšěrjenju wjelkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND