Wokrjes zawrje azylowej domaj

štwórtk, 18. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Z Budyskim Sprjewinym hotelom a domom na Belmsdorfskej dróze w Biskopicach zawrje Budyski wokrjes lětsa dalšej přebywarni požadarjow azyla. Kaž krajnoradny zarjad w nowinskim wozjewjenju zdźěla, wuběži zrěčenje­ ze Sprjewinym hotelom srjedź julija, w nowembru te z Biskopičanskim domom. Wobě njebudźetej hižo podlěšenej. Přičina je, zo lědma hišće nowi po­žadarjo azyla do Budyskeho wokrjesa přichadźeja, na tamnym boku dźeń a wjace potrjechenych wokrjes wopušća abo dóstawa azylowe připóznaće.

Aktualnje ma wokrjes něhdźe 700 njewobsadźenych­ městnow za ćěkancow. Po najnowšich prognozach tale ličba hač do kónca lěta na 1 200 rozrosće. „Smy nuzowani jednać, hewak dyrbimy hač do kónca lěta něhdźe 700 000 eurow za njewobsadźene městna płaćić, kotrež w tym mnóstwje hižo njetrjebamy“, piše prěni přirjadnik wokrjesa a přisłušny za azylowe prašenja Udo Wićaz.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND