Za lětsa sej tójšto předewzali

srjeda, 24. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Worklečanska gmejnska rada naćisk za hospodarski plan nastajiła

Worklecy (JK/SN). Cyłkownje 17 pozi­cijow wopřiješe lisćina, kotruž bě Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) gmejnskim radźićelam za roz­jimanje naćiska lětušeho hospodarskeho plana na wčerawšim posedźenju předpołožił. „Njejsmy hišće ponowjenje sportoweje hale tak prawje wotličili, da žno mamy wo dalšich wudawkach rěčeć“, zahaji wjesnjanosta diskusiju. Najwažniše předewzaće gmejny lětsa budźe, ponowić třěchu zakładneje šule. Prěni krok za to wčera hižo bě, zo wobzamknychu přepodaće nadawka za róštotwar, třěchikryjerske dźěła kaž tež za izolaciju a bar­bjenje fasady. Přepruwowawši poskitki přepodachu­ nadawki firmam z regiona. W lětnich prózdninach ma so naročny projekt zwoprawdźić. Financować budu jón ze spěchowanskimi srědkami Zwjazka a kraja kaž tež ze swójskim podźělom 25 procentow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND