Přimaja so kóždeho stwjelca

pjatk, 26. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Napjate połoženje radźićelow nuzuje dawki zwyšić

Chrósćicy (SN/MWj). Při nastajenju hospodarskeho plana Chróšćanskeje gmejny za lěto 2017 pokazachu so „wěste ćeže“,­ etat wurunać. Takle zwurazni to wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. To ničo druheho njewoznamjenja, hač zo dyrbja za móžnosćemi pytać, swoje komunalne dochody zwyšić. Kliman tohodla namjetowaše, ležownostny dawk A wot tuchwilu 320 na 350 procentow zwyšić. Na te wašnje móhli 1 500 eurow lětnje wjace do gmejnskeje kasy dóstać.

Čehodla runje dawk A, potajkim tón za pola a łuki, zwyša, wobkrući Chróšćanski wjesnjanosta z tym, zo nochcedźa swójby poćežować a na přikład pěstowarske přinoški zwyšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND