Po mejemjetanju zhromadnje wjele spěwali

póndźela, 29. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe z tamnymi porami staj sej Chrystof Sćapan a Rebecca Wjenkec sobotu na Hórčanskej nawsy zarejwałoj.  Foto: Feliks Haza Hromadźe z tamnymi porami staj sej Chrystof Sćapan a Rebecca Wjenkec sobotu na Hórčanskej nawsy zarejwałoj. Foto: Feliks Haza

Hórki (KJu/SN). Štóž je sobotu popoł­dnju přez Hórki jěł, měješe zaćišć, zo bě cyła wjes na nohach. Tójšto ludźi bě přichwatało na mejemjetanje, kotrež za­hajichu popołdnju w swjedźenskim stanje z kofejom a tykancom a pisanym programom wjesnych dźěći. Wone běchu do toho mały program nazwučowali, w kotrymž móžeše kóždy na instrumenće abo na hinaše wašnje swoje talenty pokazać. Nowosć bě, zo steješe stan lětsa prěni raz při wohnjowobornej gratowni. Wottam ćehnjechu wšitcy zhromadnje k meji wosrjedź wsy.

Při napřemoběhu dźěći wo wjeršk bě Pascal ­Wehnert najspěšniši a wuzwoli sej ­Sophie Matješkec za swoju kralownu. Mejski kral młodźiny bě Chrystof Sćapan,­ jeho kralowna Rebecca Wjenkec. Po tym ćehnjechu pory młodostnych – dohromady bě jich sydom a holcy běchu narodnu drastu woblečene – kaž tež dźěći­ k stanej, hdźež sej zarejowachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND