Starši dyrbja nětko wjace płaćić

štwórtk, 01. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zastaranje dźěći je dale a dróše. Tole nazhonja­ nětko tež Hodźijska gmejna. Jedna z přičin je, zo Swobodny stat Sakska­ swój podźěl hižo wjacore lěta njepowjetša.

Hodźij (CK/SN). Za hladanje dźěći w Hodźijskej gmejnje dyrbja starši wot dźens­ni­šeho­ wjace płaćić. Tole su čłonojo gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyli. Přičina toho po informacijach z gmejnskeho zarjadnistwa je, zo su so wudawki za personal a wěcne wudawki w dźěćacymaj dnjowymaj přebywanišćomaj w Hodźiju a Myšecach loni znowa zwyšili. Za dźewjećhodźinske zastaranje dźěći w žłobiku maja starši nětko mě­sačnje 216,21 eurow płaćić a tak 16,21 eurow wjace. Dźewjeć hodźin w pěstowarni płaća 137,25 eurow, štož je 7,77 eurow­ wjace. A hdyž chodźi dźěćo šěsć hodźin­ do horta, płaća starši 76,14 eurow,­ potajkim 1,39 eurow wjace wob měsac. Runje tak kaž dotal su płaćizny staflowane, hdyž dźěćo mjenje časa w zarjadnišću wostanje, to samsne płaći za samokubłacych a hdyž staj bratr abo sotra­ tohorunja w pěstowarni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND