Kak stara je Nowa Wjeska?

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
 Poslednja linka: „Sontag nach Oster des Neunn Vnndt SechZigstenn Jhares“ Greger Vogelsteller předa swoju zahrodu Pětrej Bilicke (najstarši dotalny zapis nastupajo Nowu Wjesku) Měrko Šołta Poslednja linka: „Sontag nach Oster des Neunn Vnndt SechZigstenn Jhares“ Greger Vogelsteller předa swoju zahrodu Pětrej Bilicke (najstarši dotalny zapis nastupajo Nowu Wjesku) Měrko Šołta

Trochu so dźiwach, jako wóndano ze Serbskich Nowin zhonich, zo woswjeći Nowa Wjeska lětsa štyristalětne „wobstaće wsy“. Tajka konkretna data załoženja je jara rědka. Najbóle dźě spominaja při róčnych přiležnosćach skerje na prěnje pisomne mjenowanje. Tež hdyž so Nowa Wjeska njejewi w dawkowym registrje klóštra Marijineje hwězdy z kónca 14. lětstotka – podobnje kaž na přikład Hrańca abo Prawoćicy – to njerěka, zo njeje wjes hižo wo wjele starša.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) „Tausch Bastian Delnig V Neundorflein, Vnd Gregs. Leschwer V Reckelwiz Heute dato dem 23 Marty ao 96 ...“ Wuměna zahrodniskeju žiwnosćow dnja 23. měrca 1596 Array
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND