Zakładny kamjeń w septembru

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Slepom hotuja so dale na wulki twarski projekt. Tam ma na kromje wsy nowy němsko-serbski šulski centrum nastać. Za njón kładu tuchwilu wšitke trěbne roły a kable.

Slepo (AK/SN). Wotkrywanske dźěła za přichodny němsko-serbski šulski centrum w Slepom dale pokročuja a su w časowym planje. Tole podšmórny nawoda twarskeho zarjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Twarski płót a trafostacija stej hotowej“, wón zdźěli. Hdźež změjetej raz sportownja a wyša šula stać, je hłowna wopłóčkowa roła składźena. Tuchwilu kładźe dróho- a hłubokotwarska firma hłownu wopłóčkowu rołu we wobłuku přichodneje zakładneje šule.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND