Za ležownosće so dale zajimuja

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant nowy koncept předstajiła

Róžant/Sernjany (JK/SN). Kónc meje je gmejnska rada Ralbicy-Róžant přepro­syła tych, kotřiž maja dale zajim, na ležownoći Při Hórce w Sernjanach twarić, zo by jim předstajiła předźěłany a znowa wob­ličeny koncept, kak ma na ležownosći w Sernjanach dale hić. Nowy a na za­jimy přichodnych twarcow wusměrjeny projekt bě zdźěłał a wobličił Ralbičanski projektant Stanisław Statnik. Nastork za to­ běchu radźićeljo dali na posedźenju gmejnskeje rady w aprylu, po tym zo běchu so wjacori twarscy zajimcy za dalšim postupom w Sernjanch naprašowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND