Za ležownosće so dale zajimuja

srjeda, 07. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant nowy koncept předstajiła

Róžant/Sernjany (JK/SN). Kónc meje je gmejnska rada Ralbicy-Róžant přepro­syła tych, kotřiž maja dale zajim, na ležownoći Při Hórce w Sernjanach twarić, zo by jim předstajiła předźěłany a znowa wob­ličeny koncept, kak ma na ležownosći w Sernjanach dale hić. Nowy a na za­jimy přichodnych twarcow wusměrjeny projekt bě zdźěłał a wobličił Ralbičanski projektant Stanisław Statnik. Nastork za to­ běchu radźićeljo dali na posedźenju gmejnskeje rady w aprylu, po tym zo běchu so wjacori twarscy zajimcy za dalšim postupom w Sernjanch naprašowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND