Wěru zjawnje wuznawali

štwórtk, 15. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Suche a słónčne wjedro skićeše dźensa tež we Wotrowje dobre wuměnjenja, zo móžeše procesion na Bože ćěło z wjele družkami k wonkownemu wołtarkej kročić.  Foto: SN/Maćij Bulank Suche a słónčne wjedro skićeše dźensa tež we Wotrowje dobre wuměnjenja, zo móžeše procesion na Bože ćěło z wjele družkami k wonkownemu wołtarkej kročić. Foto: SN/Maćij Bulank

Na swjedźenju Božeho ćěła wjele družkow w procesionach kročiło

Chrósćicy (SN/MWj). Wysoki swjedźeń Božeho ćěła je za katolskich křesćanow nimo jutrow, swjatkow a hód sobu najwažniši cyrkwinski podawk lěta. Na tymle dnju woni wuznawaja, zo wěrja do Jězusa Chrystusa jako přitomneho w přežohnowanym woblatku. Dokelž je to jedyn ze stołpow křesćanskeje wěry, tole katolscy wěriwi we wulkich a dostojnych procesionach zjawnje wuznawaja. Tak kročachu dźensa po dopołdnišich kemšach syły ludźi w přewažnje ćmowej drasće k wonkownym wołtarkam. Tych maja na přikład na dworje klóštra Marijineje hwězdy hnydom štyri, w Chrósćicach je wón při wjesnej kapałce natwarjeny. Wosadni dujerjo kěrluše wěriwych na mnohich městnach přewodźachu.

We wšěch procesionach je dźensa znowa wulka ličba družkow sobu kročiła. Holcy w swojej wosebitej drasće spožčeja tomule dnjej přidatny swjedźenski raz. Za to dyrbjachu wone zdźěla hižo wo­srjedź nocy stawać, zo bychu hotowarniče wšitke sčasom zdrasćili. Nimo družkow je so wjele dalšich holcow a žonow katolsku swjedźensku drastu woblekło.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wosebitosć procesiona w klóštrje Marijinej hwězdźe je, zo maja na klóšterskim dworje štyri wołtarki natwarjene. Foto: Feliks Haza
dalši wobraz (2) Baćońskej družce dźensa do swjedźenskeje Božeje mšě
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND