×

Powěsć

Failed loading XML...

Wěru zjawnje wuznawali

štwórtk, 15. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Suche a słónčne wjedro skićeše dźensa tež we Wotrowje dobre wuměnjenja, zo móžeše procesion na Bože ćěło z wjele družkami k wonkownemu wołtarkej kročić.  Foto: SN/Maćij Bulank Suche a słónčne wjedro skićeše dźensa tež we Wotrowje dobre wuměnjenja, zo móžeše procesion na Bože ćěło z wjele družkami k wonkownemu wołtarkej kročić. Foto: SN/Maćij Bulank

Na swjedźenju Božeho ćěła wjele družkow w procesionach kročiło

Chrósćicy (SN/MWj). Wysoki swjedźeń Božeho ćěła je za katolskich křesćanow nimo jutrow, swjatkow a hód sobu najwažniši cyrkwinski podawk lěta. Na tymle dnju woni wuznawaja, zo wěrja do Jězusa Chrystusa jako přitomneho w přežohnowanym woblatku. Dokelž je to jedyn ze stołpow křesćanskeje wěry, tole katolscy wěriwi we wulkich a dostojnych procesionach zjawnje wuznawaja. Tak kročachu dźensa po dopołdnišich kemšach syły ludźi w přewažnje ćmowej drasće k wonkownym wołtarkam. Tych maja na přikład na dworje klóštra Marijineje hwězdy hnydom štyri, w Chrósćicach je wón při wjesnej kapałce natwarjeny. Wosadni dujerjo kěrluše wěriwych na mnohich městnach přewodźachu.

We wšěch procesionach je dźensa znowa wulka ličba družkow sobu kročiła. Holcy w swojej wosebitej drasće spožčeja tomule dnjej přidatny swjedźenski raz. Za to dyrbjachu wone zdźěla hižo wo­srjedź nocy stawać, zo bychu hotowarniče wšitke sčasom zdrasćili. Nimo družkow je so wjele dalšich holcow a žonow katolsku swjedźensku drastu woblekło.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wosebitosć procesiona w klóštrje Marijinej hwězdźe je, zo maja na klóšterskim dworje štyri wołtarki natwarjene. Foto: Feliks Haza
dalši wobraz (2) Baćońskej družce dźensa do swjedźenskeje Božeje mšě
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND