Bywše ratarske žiwjenje na holanskej wsy dožiwili

štwórtk, 15. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Telko sobustawow Židźinskeho drastoweho towarstwa z dźěćimi a młodostnymi na jednym městnje wuhladać bě njedźelu jeno zrědka móžno. Wšako mějachu woni tójšto dalšich nadawkow zmištrować.  Foto: Ulrike Herzger Telko sobustawow Židźinskeho drastoweho towarstwa z dźěćimi a młodostnymi na jednym městnje wuhladać bě njedźelu jeno zrědka móžno. Wšako mějachu woni tójšto dalšich nadawkow zmištrować. Foto: Ulrike Herzger

Židźino (UH/SN). Mnozy wopytowarjo ze susodnych wsow a z Wojerec su minjenu njedźelu w Židźinom lětušu swačinu na pólnej mjezy dožiwili. Po słowach předsydy Židźinskeho drastoweho towarstwa Uwe Schustera bě to 22. swjedźeń tajkeho razu. Wo dobru naladu postarachu so Rakečanscy muzikanća kaž tež wjesny chór, kotryž nawjeduje Kerstin Liederowa. Mjeztym zo zaklinčachu dujerska hudźba a hłosy chóra w swjedźenskim stanje, dyrbjachu so tam přebywacy hosćo po tym wo 180 stopnjow zwjertnyć. To předstaji so z dwanaće porami dźěćaca rejwanska skupina towarstwa, kotraž měješe za swójski program šěroku pře­strjeń wonkowneho jewišća towarstwoweho domu k dispoziciji. W swojej serbskej wjesnej dźěłanskej drasće běchu dźěći dopokaz za to, zo serbske nałožki we wsy hač do dźensnišeho wobchowuja a hižo najmłódšej generaciji dale dawaja, na čimž matej Katrin Schuster a Heike Gutsche hłownu zasłužbu. W dalšim programowym dźělu wotwjedźechu dorosćeni přihladowarjow „na pućowanje do dobrych starych časow“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk