Krótkopowěsće (15.06.17)

štwórtk, 15. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Minority SafePack online

Flensburg. Iniciatiwa Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack zběra wotnětka tež online podpisma. Pod www.minority-safepack.eu su lisćiny za 40 krajow podate. Informacije dyrbja we wulkich pismikach a w žadanej rěči zapisane być. FUEN trjeba milion podpismow, zo by iniciatiwa wo škit mjeńšin před EU wuspěšna była.

Čestne čłonstwo spožčene

Budyšin. Serbski ludowy ansambl ma třoch nowych čestnych čłonow. Su to wjelelětna spěwarka a moderatorka SLA Lenka Winarjec-Šołćina, bywša baletna mišterka ansambla Isolde Weiden kaž tež wjelelětny a znaty bywši spěwar ćělesa Pawoł Šołta. Jim su dźensa na zarjadowanju bywšich ansamblowcow na žurli SLA čestne wopismo přepodali.

Mjeno za jězor wobzamknjene

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND