Přihotuja idejowu konferencu

štwórtk, 15. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Planowana idejowa konferenca Budyskeje měšćanskeje rady wo němsko-serbskej zhromadnosći nabywa wobsahowych konturow. Wo tym je dr. Susanne Hozyna, předsydka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina, wčera na druhim lětušim posedźenju gremija informowała.

Zarjadowanje w prěnim kwartalu 2018 wopřijima impulsowy referat a na njón zepěracu so idejowu konferencu. Za to je dr. Hozyna na mjeńšinowym polu dosć nazhoniteho referenta zdobyła: Thede Boysena, nawodu projektoweje skupiny zapadny přibrjóh w ministerstwje za hospodarstwo, dźěło, wobchad a technologiju Schleswigsko-Holsteinskeje. Boysen je w Serbach znaty jako prěni nawoda mjeńšinoweho sekretariata w zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho a takrjec předchadnik Judith Wałdźic.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND