Zběraja podpisma za peticiju

štwórtk, 22. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Iniciatiwu za regulowanje wobstatka wjelkow we Łužicy wutworili

Koslow (JK/SN). Spočatk meje su iniciatiwnu skupinu „Wot wjelka škodowanych a starosćiwych wobydlerjow“ wutworili. W spisu, kotryž Serbskim Nowinam předleži, je wona stejišćo k tučasnej wjelčej populaciji we Łužicy zdźěłała.

Čłonojo iniciatiwy, kotřiž pochadźeja předewšěm z gmejny Ralbicy-Róžant a wokolnych wsow, skedźbnjeja w ste­jišću na to, zo tuchwilna ličba črjódow kaž tež připowědźene wuwiće łužiskeho wobstatka wjelkow ze stron zamołwitych projekta „Wjelk w Sakskej“ njepři­rod­nemu wuwiću w ekologiskim systemje Łužicy polěkuja. Iniciatiwna skupina žada sej w mjenje wobydlerjow gmejny Ralbicy-Róžant kaž tež tych wsow, w kotrychž mějachu škody wjelka dla, dalšemu rozrostej jich wobstatka we Łužicy zadźěwać. Podobnje kaž w Šwedskej, Norwegskej a Finskej žada sej iniciatiwa ličbu wjelkow pomjeńšić a tak přirodny poměr a pokoj w přirodźe zaso za­wěsćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND