Skupiny pod jednej třěchu

wutora, 27. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
K jubilejej Ćišćanskeho kulturneho towarstwa je mjez druhim Židźinska drastowa skupina ze swojim dorostom gratulowała.  Foto: Ulrike Herzger K jubilejej Ćišćanskeho kulturneho towarstwa je mjez druhim Židźinska drastowa skupina ze swojim dorostom gratulowała. Foto: Ulrike Herzger

Ćišćanske kulturne towarstwo 20lětne wobstaće swjećiło

Ćisk (UH/SN). Wjesne kulturne skupiny pod jedyn kłobuk zwjesć bě zaměr 1997 załoženeho Ćišćanskeho kulturneho towarstwa. Na te wašnje měješe wjes tež na kulturnym polu lěpje hromadu zrosć. Předewšěm su so tehdy swojim serbskim korjenjam wěnowali. To jenož njewoznamjenješe wobchować serbske nałožki a tradicije, ale tež serbsku rěč. Počasu wutwori so pjeć kreatiwnych skupin: nałožkowa a rejwanska, kružk kreatiwneho tworjenja, projektowy cyłk Ćišćanskeho statoka a klub seniorow. W nich so mnozy wjesnjenjo swojemu hobbyjej wěnuja. Runje dokelž je jeho paleta zaběrow jara wobšěrna, kulturne towarstwo mnohe regionalne a nadregionalne podawki sobu wobohaća.

Minjeny kónc tydźenja je towarstwo ze swojim předsydu Hansom Grobu a mnohimi hosćimi 20lětne wobstaće woswjećiło. Překwapjenka bě, jako dóstachu wot załožby Łužiska jězorina tysac eurow za swoje přichodne nadawki. Fotowa wustajeńca Johanna Tesche a Měrćina Kašpora dopominaše na mnohe podawki zašłeju lětdźesatkow. Wo zabawu postaraštej so wotměnjejo Ćišćanska rejwanska skupina a Židźinska drastowa skupina ze swojim dorostom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND