K jěchanskemu wjeselu słuša težzamołwitosć za konja

srjeda, 28. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kulowski Schlegelec jěchanski dwór je mjez dźěćimi wosebje woblubowany. Nimo jěchanja wone z pomocu wučerja Stefana Schlegela wuknu, zo maja nimo jěchanskeho wjesela tež zamołwitosć za swojeho konja.  Foto: Feliks Haza Kulowski Schlegelec jěchanski dwór je mjez dźěćimi wosebje woblubowany. Nimo jěchanja wone z pomocu wučerja Stefana Schlegela wuknu, zo maja nimo jěchanskeho wjesela tež zamołwitosć za swojeho konja. Foto: Feliks Haza

„Kołsy, kołsy konika“ – takle so je jedyn z dźěćacych spěwčkow započina. Dokelž stej jěchanje a konjacy sport wosebje mjez dźěćimi a młodostnymi tež w dźensnišim času přiběraceje digitalizacije jara woblubowanej, wěnujemy so w našej lětnjej seriji konjacym a jěchanskim dworam.

Daloko znaty a woblubowany je Kulowski Schlegelec jěchanski statok. Zamołwitosć za konje a něhdźe 200 hektarow polow a honow je wot swojeho nana Bena Schlegela 43lětny syn Stefan přewzał. Konjacy hospodar a jěchanski wučer stara so wo tójšto dźěći a młodostnych, kotřiž k njemu prawidłownje na jěchanski dwór přichadźeja, zo bychu tam jěchali. Požadane su tež jězby z kuču a kremserom, někotryžkuli pak chce radšo z konjom do přirody.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND