Předań lětanišća schwalena

srjeda, 05. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chinski inwestor chce w Rózborku elektroawta produkować

Zhorjelc (UM/SN). Rózborske lětanišćo bórze předaja. To je Zhorjelski wokrjesny sejmik na swojim minjenym posedźenju schwalił. Nowy wobsedźer budźe předewzaće Delon Automotive tzwr, wotnožka chinskeho koncerna Bejing WKW Automotive, kotrež chce na ležownosći awtomobilowu twornju natwarić. Zjawna debata wo tym žana njebě. Ze swojim rozsudom sćěhowaše wokrjesny sejmik poručenje zaměroweho zwjazka lětanišćo, kotryž ležownosć wobhospodarja.

Prěni twarski wotrězk wopřijima dotalne jako lětanišćo wužiwane ležownosće. Něhdźe 162 hektarow wulki areal su na připowěsnjenej karće jako „hnydom wužiwajomny“ deklarowali, dokelž wobsedźi jón zaměrowy zwjazk. Druhi twarski wotrězk wobsteji z „rozšěrjenych płonin“, kotrež su tohorunja we wobsyd­stwje zwjazka. Třeći twarski wotrězk su přenajate a ze solarnymi modulemi­ wobtwarjene ležownosće. Cyłkownje jedna so wo 365 hektarow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND