Skónčnje dosć ćišća w syći

srjeda, 05. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Techniske předdźěła za nowy wodowód přewzaštej w nadawku EWAG Kamjenski zawod DIW a Hornjołužiska firma za twar wodowodow. Za nowy wodowód točachu  pod zemju kanal, do kotrehož nětko nowe roły kładu.  Foto: Jan Kral Techniske předdźěła za nowy wodowód přewzaštej w nadawku EWAG Kamjenski zawod DIW a Hornjołužiska firma za twar wodowodow. Za nowy wodowód točachu pod zemju kanal, do kotrehož nětko nowe roły kładu. Foto: Jan Kral

Róžant (JK/SN). Dlěje hač dźesać lět su domjacnosće při Róžeńčanskej Putniskej šćežce na nowy wodowód a z nim zwjazany čujomny wyši ćišć w syći čakali. Prěni raz wuradźowali běchu wo tym, po­nowić wodowód k zastaranju domjac­nosćow na Putniskej šćežce, hižo w lěće 2005. Na wonym posedźenju z woby­dle­rjemi tehdyši jednaćel Kamjenskeho zastaranskeho zawoda EWAG přilubi, ru­čež­ móžno, wodowód k zastaranju domjac­nosćow na mjenowanym puću­ ponowić. Tamniše domjacnosće su hišće přizamknjene dźělej něhdyšeje wjesneje syće.

Wobydlerjo dóstawaja drje kaž wšitcy druzy Róžeńčenjo swoju wodu z Kamjenca, ale přez železnu rołu, kotraž je po lětach zezerzawjena a jara mało wody přepušća. Domjacnosće mějachu zdźěla tak mało wody, zo njemóžachu so ani w samsnym času kupać abo dušować. Tež płokawy a wopłokowanske mašiny dyrbjachu wěstoty dla w nocy běžeć. Kónc lěta 2015 mějachu wobydlerjo samo dwójce krótko za sobu cyły dźeń bjez wody wutrać, dokelž bě so roła puknyła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND