Skónčnje dosć ćišća w syći

srjeda, 05. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Techniske předdźěła za nowy wodowód přewzaštej w nadawku EWAG Kamjenski zawod DIW a Hornjołužiska firma za twar wodowodow. Za nowy wodowód točachu  pod zemju kanal, do kotrehož nětko nowe roły kładu.  Foto: Jan Kral Techniske předdźěła za nowy wodowód přewzaštej w nadawku EWAG Kamjenski zawod DIW a Hornjołužiska firma za twar wodowodow. Za nowy wodowód točachu pod zemju kanal, do kotrehož nětko nowe roły kładu. Foto: Jan Kral

Róžant (JK/SN). Dlěje hač dźesać lět su domjacnosće při Róžeńčanskej Putniskej šćežce na nowy wodowód a z nim zwjazany čujomny wyši ćišć w syći čakali. Prěni raz wuradźowali běchu wo tym, po­nowić wodowód k zastaranju domjac­nosćow na Putniskej šćežce, hižo w lěće 2005. Na wonym posedźenju z woby­dle­rjemi tehdyši jednaćel Kamjenskeho zastaranskeho zawoda EWAG přilubi, ru­čež­ móžno, wodowód k zastaranju domjac­nosćow na mjenowanym puću­ ponowić. Tamniše domjacnosće su hišće přizamknjene dźělej něhdyšeje wjesneje syće.

Wobydlerjo dóstawaja drje kaž wšitcy druzy Róžeńčenjo swoju wodu z Kamjenca, ale přez železnu rołu, kotraž je po lětach zezerzawjena a jara mało wody přepušća. Domjacnosće mějachu zdźěla tak mało wody, zo njemóžachu so ani w samsnym času kupać abo dušować. Tež płokawy a wopłokowanske mašiny dyrbjachu wěstoty dla w nocy běžeć. Kónc lěta 2015 mějachu wobydlerjo samo dwójce krótko za sobu cyły dźeń bjez wody wutrać, dokelž bě so roła puknyła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND