Twarja po planje

štwórtk, 06. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěła na kapałce a zakładnej šuli derje postupuja

Kulow (AK/SN). Spalowska pohrjebnišćowa kapałka je nimale dosaněrowana. Tole podšmórny nawoda twarskeho wotrjada Kulowskeho měšćanskeho zarjadnistwa Stephen Rachel na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Mulerjo dyrbjachu někotre dodatne dźěła wukonjeć. Wobmjetk tuchwilu schnyje“, wón rozłoži. „Róšty wokoło twarjenja nětko zaso wotstronimy. Kapałka ma nowe wokna, zachodne durje zaso zapowěsnu.“ Po móžnosći w septembru ma cyła naprawa dočinjena być.

Derje postupuje přetwar Kulowskeje Krabatoweje zakładneje šule. „Třěcha je nimale dosaněrowana“, praji Stephen Rachel.­ Za 111 000 eurow dósta nadawk domjaca třěchikryjerska firma Schlegel & Koplanski. Tak mjenowane hłowne twarske dźěła při ponowjenju třěchi přewza­ Łazowska firma Stramke. Tónle nadawk ma wobjim 22 000 eurow. Nimo toho w šuli tepjenski a rozdźělowanski system dospołnje ponowja. Tole wobstara za 140 000 eurow Žitawska instalaciska firma. Wona je hižo za zarjadnišća Swobodneho stata Sakskeje dźěłała a ma dobre referency, Rachel podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND