„Cyrkej měła mosty twarić“

pjatk, 07. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pod hesłom „Wšo budźe lěpje“ wotměje so wot 21. do 23. julija w Róžeńće blisko cyrkwje lětuši Gig-festiwal. Nimo hudźby na wysokim niwowje su tež dźěłarnički z wuměłcami předwidźane.

Budyšin (SN/mwe). „Hudźba da duši rejwać. God is good! Rjanosć cyrkwje, wjeselo nad dobrym soundom. To je Gig-festiwal.“ Takle rěka mjez druhim w přeprošenju na zarjadowanje towarstwa Ostwind, na kotrež su nimo młodostnych z cyłeje Němskeje, Irskeje, Pólskeje, Čěskeje abo Awstriskeje tež serbscy młodźi wěriwi a dalši witani. Rady widźana je tam tohorunja starša generacija.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND