Přenajerjam ratarskeje pódy swoje dźěło rozłožili

póndźela, 10. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na kromje přenajerskeho swjedźenja w Čornym Hodlerju móžachu dźěći z oldtimerom Chelnjanskeje wohnjoweje wobory sobu jězdźić.  Foto: Carmen Schumann Na kromje přenajerskeho swjedźenja w Čornym Hodlerju móžachu dźěći z oldtimerom Chelnjanskeje wohnjoweje wobory sobu jězdźić. Foto: Carmen Schumann

Čorny Hodler (CS/SN). Kóždolětnje wuhotujetej Radworske agrarne drustwo a Wulkowjelkowski zawod za agrarne wudźěłki tak mjenowany přenajerski swjedźeń w Čornym Hodlerju. Na te wašnje­ mějachu přenajerjo ratarskeje pódy zawčerawšim składnosć so zetkać a při tym widźeć, kak ratarskej zawodaj płoniny wužiwatej a što na nich plahujetej. Tohodla wotměwachu so cyłe popołdnjo kołojězby nimo polow a łukow, hdźež wobdźělnikam jednotliwe kultury rozłožichu a na jich wosebitosće skedźbnichu. Pozastali pak su tež při Radworskim dejnym kombinaće. Jeho wosebitostka bjezdwěla je, zo tam robotery kruwy deja, štož su wopytowarjo z wulkim zajimom sćěhowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND