Gmejna wobwliwuje demografiske wuwiće

wutora, 11. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tomaš Čornak (3. wotprawa) witaše dźensa w Njebjelčicach Stephana Kühna a Franzisku Schubert, Thomasa Pilza a Jensa Bitzku (wotlěwa).  Foto: Milenka Rječcyna Tomaš Čornak (3. wotprawa) witaše dźensa w Njebjelčicach Stephana Kühna a Franzisku Schubert, Thomasa Pilza a Jensa Bitzku (wotlěwa). Foto: Milenka Rječcyna

Je demografiske wuwiće we Łužicy woprawdźe negatiwne? A kak ma z diskusiju wo strukturnej změnje dale hić? Prašeni to, kotrejž zaběraštej dźensa zapósłanču Sakskeho krajneho sejma Franzisku Schubert (Zwjazk 90/Zeleni).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND