Wosom zajimcow za ležownosće

pjatk, 14. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na spočatku wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant so wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) tež w mjenje wšitkich wobydlerjow Michałej Šołće dźakowaše, zo bě jeho dlěši čas jara derje zastupował.

Róžant (aha/SN). Zajimcy za nowe twarske ležownosće na zapadnej kromje Sernjan změja 40 eurow na kwadratny meter płaćić. Tole su čłonojo gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant wčera na swojim posedźenju­ wobzamknyli. Za dohromady 15 twarnišćow maja tuchwilu wosom zawjazowacych naprašowanjow, kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer zdźěli. Zo móhła gmejna twarsku płoninu a trěbne twarske naprawy financować, su radźićeljo tak mjenowanu poćežowansku połnomóc we wobjimje 300 000 eurow schwalili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND