Wosom zajimcow za ležownosće

pjatk, 14. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na spočatku wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant so wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) tež w mjenje wšitkich wobydlerjow Michałej Šołće dźakowaše, zo bě jeho dlěši čas jara derje zastupował.

Róžant (aha/SN). Zajimcy za nowe twarske ležownosće na zapadnej kromje Sernjan změja 40 eurow na kwadratny meter płaćić. Tole su čłonojo gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant wčera na swojim posedźenju­ wobzamknyli. Za dohromady 15 twarnišćow maja tuchwilu wosom zawjazowacych naprašowanjow, kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer zdźěli. Zo móhła gmejna twarsku płoninu a trěbne twarske naprawy financować, su radźićeljo tak mjenowanu poćežowansku połnomóc we wobjimje 300 000 eurow schwalili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND