Tyši jeho, zo je so ptačina zhubiła

štwórtk, 20. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkej prócu je Ludwig Sachsa lěsej zaso wotpowědne wobličo spožčił. Zdźěla nje znatym štomam je trojorěčnu tafličku z mjenom přidał. Foto:  Alfons Handrik Z wulkej prócu je Ludwig Sachsa lěsej zaso wotpowědne wobličo spožčił. Zdźěla nje znatym štomam je trojorěčnu tafličku z mjenom přidał. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny a přirodu zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Do Radworja jěducy wuhladaš za Chasowom dwurěčny pućnik, pokazowacy na „Lěsny park“. Dalši skedźbnja na njón po Młynskich chěžach za železniskim nasypom. Zapołožił je powučnu idylku 70lětny Radworčan Ludwig Sachsa.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND